Точност / калибрация на брояча

Въпроси и отговори за гайгер-мюлеровия брояч на LVA
Двигателист
Posts: 2
Joined: Sun Jul 14, 2019 3:10 pm

Точност / калибрация на брояча

Postby Двигателист » Sun Jul 14, 2019 3:26 pm

Здравейте!
Скоро си купих вашият продукт. Имам няколко въпроса относно стойностите, които получавам. Правих няколко измервания, в различни стаи в къщата в която живея. Дори и при 12 часов интервал на броене, изчислената стойност не може да падне под 0.22 микросиверт. Живея в гр.Банкя, където има локална измервателна станция (ЛИС) на автоматизираната информационна система за радиационен мониторинг (АИСРМ) „Катрин“. Дисплея е монтиран на сградата на общината, но не знам местоположението на сензора. 12 часово измерване при мен дава калкулирана стойност 0.22, а на дисплея на общината пише 0.110 . Намирам се на около 600 м по права линия от сградата на общината. Въпросът ми е, аз ли измервам грешно? Възможна ли е разлика от 2 пъти в стойностите на точки отстоящи на 600 м една от друга?
Тези дни ще пробвам да направя измерване непосредствено пред общината, макар то да е по-кратко, като продължителност за да видя резултата.
Поздрави!

User avatar
LVA
Posts: 71
Joined: Sun Nov 15, 2015 2:00 pm
Location: Sofia, Bulgaria

Re: Точност / калибрация на брояча

Postby LVA » Sun Jul 14, 2019 3:38 pm

Здравейте,

разликата в радиационния фон може да се обясни с материалите, ползвани за конструкцията на къщата ви, особено ако са ползвани повече гранит и камък. Разстоянието между вашата къща и ЛИС всъщност е без значение, потокът от гама лъчи затихва с квадрата от разстоянието, така че дори ако във вашата къща се измерваха 2.2 µSv/h, при ЛИС нямаше да се отчете никаква разлика - къщата ви е прекалено далеч за да повлияе на датчика при ЛИС.
За илюстрация колко голямо влияние дава разстоянието, вижте тук.
Ако имаше замърсяване, пренасяно по въздуха (подобно на Чернобилското), тогава, разбира се, е друго: и ЛИС, и вие, щяхте да отчитате наднормени стойности.

Идеята ви за измерване пред общината е добра, направете я за да се сравни. Особено ако успеете да научите къде е датчика ѝ и той е на достъпно място за да измерите в подобни условия.

Двигателист
Posts: 2
Joined: Sun Jul 14, 2019 3:10 pm

Re: Точност / калибрация на брояча

Postby Двигателист » Thu Jul 18, 2019 7:52 pm

Здравейте!
За съжаление не знам къде точно е датчика. Преди малко направих 15 минутно измерване пред сградата на общината, да кажем на 20-тина метра от дисплея. Отчетох 0.16 микросиверт, а на сградата показанието беше 0.12-0.13 (променяше се).

User avatar
LVA
Posts: 71
Joined: Sun Nov 15, 2015 2:00 pm
Location: Sofia, Bulgaria

Re: Точност / калибрация на брояча

Postby LVA » Thu Jul 18, 2019 8:00 pm

Звучи реалистично, остатъчната разлика може да е заради разлика в разстоянието от датчика до земята, точната ориентация в пространството и т.н.


Return to “Geiger counter”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests