Page 1 of 1

Налични сглобени часовници

Posted: Tue May 03, 2016 9:51 pm
by LVA
В офиса на Роботев в момента имаме налични следните сглобени комплекти часовници:

#015 - v1.03 - с Z573M лампи, визуално прилича на този, на цена 219 лв с ДДС (т.е. все още на промо цената, без да е указано в сайта).
#040 - v1.04 - с ИН-12 лампи и ИНС-1 за разделителни точки, визуално прилича на този, на пълната цена от 268 лв с ДДС.